Dokümanlar

Tarafsızlık Politikası

Tüm taraflara her koşulda tarafsız, bağımsız ve eşit davranacağımızı politika edindik.

Tarafsızlık Beyannamesi

Belgelendirme hizmeti talep eden tüm kuruluşlara her koşulda eşit ve tarafsız hizmet vereceğimizi beyan ettik.

Belge ve Logo Kullanımı

Logo kullanım şartı: Belge ve logo kullanımı konusunda hazırladığımız talimatı inceleyebilirsiniz.

Bilgi Verme Kuralları

Kuruluşların ihtiyaç duyabilecekleri tüm bilgilerin internet ortamından sağlanması konusunda prosedürümüz.

Belgelendirme Kuralları

Sistem belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde, belgelendirme kurallarının esaslarını amaçlamaktadır.

Şikayet ve İtiraz

Şikayet veya itirazların değerlendirilmesi, incelenmesi ve sonuçlandırılması için bir yöntem oluşturduk.

Belge Askı ve İptal Prosedürü

Sistem Belgelendirme belgelerinin, askı ve iptal durumlarını açıklar.

Denetim Prosedürü

Sistem Belgelendirme denetimlerinin detaylarını açıklar.

Belgelendirme Prosedürü

Sistem belgelendirme faaliyetlerini kapsayan yöntemleri belirler

Başvuru Formu

Belgelendirme başvuru formunu indirmek için tıklayınız.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme Başvuru Formu

(ISO 27001)

BGYS başvuru formunu indirmek için tıklayınız.

Müşteri Memnuniyet Anketi

Müşteri Memnuniyeti Formu’nu indirmek için tıklayınız.