Duyurular

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EK MADDELER HAKKINDA BİLGİLENDİRME (28.02.2024)

23.02.2024 tarihinde, 34 farklı yönetim sistemi standardında iklim değişikliği konusunun ele alınmasına yönelik bir değişiklik yayınlandı.

Kuruluşların en yoğunlukla tercih ettikleri ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre, ISO 50001 Enerji, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği, ISO 22000 Gıda Güvenliği ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standartları gibi birçok farklı standartta bu değişiklik yer alıyor.

Bu değişikliğin amacı; ISO’nun (International Standardization Organization) İklim Eylemi taahhütlerini yansıtmak için mevcut ve yeni ISO Yönetim Sistemleri Standartları’nda İklim Eylemi Değişikliklerinin yayınlanmasını vurgulamaktır. Değişikliklerin tutarlı bir şekilde tanıtılabilmesi ve uygulanabilmesi için tüm tarafların niyeti anlaması önemlidir.

İklim Değişikliği ile ilgili ISO Londra Deklarasyonunu desteklemek amacıyla ISO; iklim değişikliğinin yönetim sisteminin amaçlanan sonuçlarına ulaşma kabiliyeti üzerindeki etkisini göz önünde bulundurma ihtiyacını ele almak için bir dizi mevcut yönetim sistemleri standardına; iki yeni metin ifadesinin eklenmesine ve geliştirilmekte edilmekte olan tüm yeni standartlara dahil edilmesine neden olacak bir karar almıştır.

Değişiklikler; ilk olarak yayınlanan bu standartlarda değişiklik olarak sunulacaktır. Değişiklikler (iki yeni ifade) Uyumlaştırılmış Yapının yeni metnine (ISO/IEC Direktifleri Bölüm 1 Konsolide ISO Eki Ek SL Ek 2) sağdaki şekilde dahil edilecektir. Standartlarda yapılacak değişiklikler; 23.02.2024 tarihinde yayınlanacaktır.

Kuruluşun ve bağlamının anlaşılması ile ilgili; ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması maddelerinde not alanında aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi bir ekleme yapılmıştır:

4.1 Kuruluşun ve bağlamının anlaşılması

Kuruluş; amacıyla ilgili olan ve XXX yönetim sisteminin amaçlanan sonuçlarına ulaşma kabiliyetini etkileyen dış ve iç meseleleri belirlemelidir.

Not: Kuruluş iklim değişikliğinin ilgili bir konu olup olmadığını belirlemelidir.

4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması

Kuruluş aşağıdakileri belirlemelidir:

 • XXX yönetim sistemi ile ilgili olan ilgili taraflar.
 • Bu ilgili tarafların ilgili gereklilikleri.
 • XXX yönetim sistemi vasıtasıyla bu şartlardan hangilerinin ele alınacağı.

Not: İlgili tarafların iklim değişikliği ile ilgili gereksinimleri olabilir.

İklim Değişikliği konularının kuruluş tarafından diğer tüm konulara ek olarak, yönetim sisteminin etkinliği bağlamında dikkate alınmasını sağlamaktır.

Her bir yönetim sistemi standardındaki bu ek ifadeler; bu önemli konunun göz ardı edilmemesini ve yönetim sisteminin tasarımında ve uygulanmasında tüm kuruluşlar tarafından dikkate alınmasını sağlamaktadır.

Madde 4.1 ve 4.2 için gerekliliklerin genel amacı değişmeden kalmaktadır; bu maddeler zaten kuruluşun yönetim sisteminin etkinliğini etkileyebilecek tüm iç ve dış konuları dikkate alması ihtiyacını içermektedir. Bu yeni eklemeler iklim değişikliğinin yönetim sistemi içinde dikkate alınmasını ve toplumumuz için kuruluşların şimdi dikkate almasını gerektirecek kadar önemli bir dış faktör olduğunu garanti etmektedir.

İklim değişikliğinin her bir yönetim sistemi bileşeni üzerinde farklı bir etkisi olabileceği unutulmamalıdır. Örneğin; bir Kalite Yönetim Sistemi üzerindeki etkisi, bir Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistemi üzerindeki etkisinden çok farklı olabilir.

Değişikliklerin amacı (örneğin); bir sağlık ve güvenlik yönetim sistemi denetimini veya bir karayolu trafik güvenliği yönetim sistemi denetimini orantısız bir şekilde iklim değişikliğini dikkate alan bir denetime dönüştürmek değildir; ancak bu elbette iklim değişikliğinin önemini küçümsemek değildir.

IAF ve ISO; iklim değişikliğinin hayati bir konu olduğunu vurgulamak istemektedir. IAF ve ISO; iklim değişikliğinin hayati bir konu olduğunu ve iklimle ilgili hususların eklenmesinin son derece önemli olmakla birlikte; standartların her zaman yönetim sistemlerini etkileyen tüm konuların kuruluş tarafından dikkate alınması ihtiyacını içerdiğini vurgulamak istemektedir. Bu nedenle, yönetim sistemi standartlarını uygulayan birçok kuruluş iklim değişikliğini zaten dikkate alacaktır.


Yönetim sistemi standartlarına ve akredite belgelendirme kuruluşlarına akredite sertifikalara sahip kuruluşlar için IAF daha fazla rehberlik sağlayacaktır.

Değişen Yönetim Sistemi Standartları

  1. ISO 14298:2021 Graphic technology — Management of security printing processes
  2. ISO 16000-40:2019 Indoor air — Part 40: Indoor air quality management system
  3. ISO 22163:2023 Railway applications — Railway quality management system —
  4. ISO 9001:2015 and specific requirements for application in the railway sector
  5. ISO 22301:2019 Security and resilience — Business continuity management systems — Requirements
  6. ISO 28000:2022 Security and resilience — Security management systems — Requirements
  7. ISO 29001:2020 Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Sector-specific quality management systems — Requirements for product and service supply organizations
  8. ISO 30301:2019 Information and documentation — Management systems for records — Requirements
  9. ISO 34101-1:2019 Sustainable and traceable cocoa — Part 1: Requirements for cocoa sustainability management systems
  10. ISO 35001:2019 Biorisk management for laboratories and other related organisations
  11. ISO 37301:2021 Compliance management systems — Requirements with guidance for use
  12. ISO 46001:2019 Water efficiency management systems — Requirements with guidance for use
  13. ISO/IEC 27001:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements
  14. ISO 21401:2018 Tourism and related services — Sustainability management system for accommodation establishments — Requirements
  15. ISO 30401:2018 Knowledge management systems — Requirements
  16. ISO 50001:2018 Energy management systems — Requirements with guidance for use
  17. ISO/IEC 20000- 1:2018 Information technology — Service management — Part 1: Service management system requirements
  18. ISO 19443:2018 Quality management systems — Specific requirements for the application of ISO 9001:2015
  19. ISO 9001:2015 by organizations in the supply chain of the nuclear energy sector supplying products and services important to nuclear safety (ITNS) International Organization for Standardization ISO internal ID 4
  20. ISO/IEC 19770- 1:2017 Information technology — IT asset management — Part 1: IT asset management systems — Requirements
  21. ISO 21001:2018 Educational organizations — Management systems for educational organizations — Requirements with guidance for use
  22. ISO 37001:2016 Anti-bribery management systems — Requirements with guidance for use
  23. ISO 41001:2018 Facility management — Management systems — Requirements with guidance for use
  24. ISO 44001:2017 Collaborative business relationship management systems — Requirements and framework
  25. ISO 14001:2015 Environmental management systems — Requirements with guidance for use
  26. ISO 15378:2017 Primary packaging materials for medicinal products — Particular requirements for the application of ISO 9001:2015
  27. ISO 9001:2015, with reference to good manufacturing practice (GMP)
  28. ISO 18788:2015 Management system for private security operations — Requirements with guidance for use
  29. ISO 21101:2014 Adventure tourism — Safety management systems — Requirements
  30. ISO 22000:2018 Food safety management systems — Requirements for any organization in the food chain
  31. ISO 37101:2016 Sustainable development in communities — Management system for sustainable development — Requirements with guidance for use
  32. ISO 39001:2012 Road traffic safety (RTS) management systems — Requirements with guidance for use
  33. ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems — Requirements with guidance for use
  34. ISO 9001:2015 Quality management systems — Requirement

ISO/IEC 27001:2022 GEÇİŞ SÜRECİ

ISO 27001:2022 standardının revizyonu yayınlandı

ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı revize edilerek 25 Ekim 2022’de yayımlanmıştır.

Geçiş için verilen 3 yıllık süre, 31.10.2025 tarihinde dolacaktır. Bu tarihten sonra ISO/IEC 27001:2013 ve ISO/IEC 27001:2017 belgelerinin bir geçerliliği kalmayacak ve süreç ilk belgelendirme başvurusu olarak sıfırdan başlatılacaktır.

TB Belgelendirme ISO/IEC 27001:2022’ye geçiş sürecini aşağıda verildiği gibi belirlemiştir;

 

Belgeli Kuruluşlar

TB tarafından ISO/IEC 27001:2013 ve ISO/IEC 27001:2017’ye göre belgelendirilmiş tüm kuruluşların geçişi, geçişi tamamladığını beyan ettiği tarihi takiben gerçekleştirilecek gözetim/yeniden belgelendirme denetimleri ile yapılacaktır.

Geçişin gözetim denetimi esnasında yapılması durumunda, gözetim denetiminin süresine 1 gün; yeniden belgelendirme denetimi ile yapılacak olması durumunda ise 0,5 gün;

ilave edilerek denetim gerçekleştirilecektir.

Kuruluşunuzun, planlı denetimlere ek bir geçiş denetimi talep etmesi durumunda minimum 1 gün süreyle gerçekleştirilecektir.

Değişikliklere Uyum İçin Kuruluşlara Tavsiye Ettiğimiz Adımlar;

1) ISO/IEC 27001:2022’e ye geçiş için Geçiş Planı hazırlanması

3) Organizasyonu etkileyen ilgili kişilere uygun eğitimin verilmesi ve farkındalık sağlanması

2) Mevcut dokümantasyonun, ISO/IEC 27001:2022 standardı ile gelen değişiklikler doğrultusunda güncellenmesi

Mevcut belgenizin devamı ve istenmeyen durumlarla karşılaşmamanız için gerekli çalışmaları yapmaya başlamanızı önemle tavsiye ederiz.

Saygılarımızla

TB BELGELENDİRME

06.03.2023

 

ISO 27001:2022 Standart Geçişi Hakkında

 

Yeni Logomuz hakkında bilgilendirme (30.12.2021)

TB Belgelendirme; TB Certification marka ve logosuyla yenilenmiştir. Eski markamızın kullanımı 1 yıl daha devam edecektir. Bu süre zarfında yeni logo geçişleri yapılacaktır. Termin Tarihi: 31.12.2022

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Covid-19 denetimi

COVID-19 Belgelendirme Denetimlerimiz başlamıştır. Uzman denetçi kadromuzla; son dönemde yaşadığımız pandemi sürecinin, işletmelerde önlenebilmesi amacıyla; “Güvenli Üretim, Güvenli Hizmet” sloganıyla, TB Belgelendirme olarak, denetimlere başlamış bulunmaktayız. Kamuoyuna duyurulur…

Covid-19 (Koronavirüs) 14 Kuralı (15.03.2020)

Web Sitemiz Yenilenmiştir (10.03.2020)

www.tbcert.com web sitemiz, www.tbbelgelendirme.com adresine taşınmış ve yenilenmiştir.

Belgelendirme

TB BELGELENDİRME VERMİŞ OLDUĞU BELGELERİN TÜM SORUMLULUĞU KENDİSİNE AİTTİR VE BAŞKA HİÇ BİR KURULUŞ VE KURUMA DEVRETMEZ

Sertifikaları İptal Edilen Müşteriler

Aşağıda adı ve bilgileri yer alan müşterilerimizin sertifikaları İPTAL YAZILARINA binaen, müşterilerin de onayı ile iptal edilmiştir. Gerekçeleri İptal Yazılarında mevcuttur.

Belge Numarası Firma Adı Referans Standart
TB-KYS-0036-17-00 ASTOM END. SİS. İNŞ. SAN. VE TİCARET LTD. ŞTİ.- ISO 9001:2015
TB-ÇYS-0036-17-00 ASTOM END. SİS. İNŞ. SAN. VE TİCARET LTD. ŞTİ.- ISO 14001:2015
TB-KYS-0191-17-00 ANKARA PROFESYONEL MAK.KALIP PLAST.YAPI EĞT.SAN.VE TİC.
LTD. ŞTİ.- ISO 9001:2015
TB-KYS-0245-17-00 PEY-TAT HAYRABOLU TATLISI KAYALAR TICARET- ISO 9001:2015
TB-KYS-0037-17-00 TERA SAVUNMA HAVACILIK SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.- ISO 9001:2015
TB-ÇYS-0037-17-00 TERA SAVUNMA HAVACILIK SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.- ISO 14001:2015
TB-KYS-0031-17-00 RÖLESAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ- ISO 9001:2015
TB-KYS-0143-17-00 3EN MEKANİK SAVUNMA VE HAVACILIK SİST. AŞ. – ISO 9001:2015
TB-ÇYS-0143-17-00 3EN MEKANİK SAVUNMA VE HAVACILIK SİST. AŞ. – ISO 14001:2015
TB-KYS-0132-17-00 BOYKAR MAKİNA İMALAT SANAYİ AŞ.-ISO 9001:2015
TB-KYS-0205-17-00 OK KABLO ELEKTRONİK ELEKT. SAN. İÇ VE DIŞ TİC. AŞ.- ISO 9001:2015
TB-KYS-0274-17-00 SÜLEYMAN GÜL- ISO 9001:2015

Kamuoyuna duyurulur…

İbrahim Or
Genel Müdür
16.11.2018

Ortaklık Değişimi

TB Belgelendirme Dış Tic. Ltd. Şti. olarak Eylül 2018 tarihi itibariyle yeni ortaklarıyla hizmet vermeye devam etmektedir.

Yeni Ortaklar:

Uğur Çoban (%50)
İbrahim Or (%50)

Tüm müşterilerimize duyurulur.

Adres Değişikliği

TB Belgelendirme Dış Tic. Ltd. Şti. olarak Eylül 2018 tarihi itibariyle yeni adresinde hizmet vermeye başlamıştır.

Yeni Adres:

Atalar Mahallesi Tecerdağı Caddesi No:67 Çağlayan Plaza Kat:4 Daire:7 Kartal / İstanbul

Tüm müşterilerimize duyurulur…

TB Belgelendirme Yönetimi

ISO 14001:2015 ÇYS Belgelendirme

ISO 14001:2015 STANDARDI GEÇİŞİ İLE İLGİLİ DUYURU

ISO 14001:2015 Standardı 15.09.2015 tarihinde yayınlanmıştır. Bununla birlikte Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) tarafından, geçiş ile ilgili şartları tanımlama maksadıyla IAF ID-10:2015 (ISO 14001:2015 standardı için geçiş planı rehberi) dokümanı yayınlanmıştır.
(http://www.iaf.nu/upFiles/IAFID10Transition_ISO14001publicationversion27022015.pdf )
Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu (ISO), ISO 14001:2015 için geçiş süresini standardın yayınlandığı tarihten itibaren 3 yıl olarak belirlemiştir. Bu sebeple Belgelendirme Kuruluşlarının mevcut belgelerinin ISO 14001:2015’e geçişini en geç 14.09.2018 tarihine kadar sağlamaları gerekmektedir. Geçiş sağlanmadığı taktirde 14.09.2018 tarihinden itibaren ISO 14001:2004 belgelerinin bir geçerliliği kalmayacaktır.

Söz konusu ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgelerinizin ISO 9001:2015 olarak yenilenmesi için başvurunuzu yapınız.

Saygılar Sunarım

ISO 9001:2015 KYS Belgelendirme

ISO 9001:2015 STANDARDI GEÇİŞİ İLE İLGİLİ DUYURU
ISO 9001:2015 Standardı 15.09.2015 tarihinde yayınlanmıştır. Bununla birlikte Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) tarafından geçiş ile ilgili şartları tanımlama maksadıyla IAF ID-9:2015 (ISO 9001:2015 standardı için geçiş planı rehberi) dokümanı yayınlanmıştır. (http://www.iaf.nu/upFiles/IAFID9Transition9001PublicationVersion.pdf)
1) Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu (ISO), ISO 9001:2015 için geçiş süresini, standardın yayınlandığı tarihten itibaren 3 yıl olarak belirlemiştir. Bu sebeple Belgelendirme Kuruluşlarının verdikleri belgelerin ISO 9001:2015’e geçişini en geç 14.09.2018 tarihine kadar sağlamaları gerekmektedir. Geçiş sağlanmadığı taktirde 14.09.2018 tarihinden itibaren ISO 9001:2008 belgelerinin bir geçerliliği kalmayacaktır.
2) Söz konusu ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgelerinizin ISO 9001:2015 olarak yenilenmesi için başvurunuzu yapınız.
Saygılar Sunarım