57

Sedef Shipyard - ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Temel ve Standart Sınavı

Sınav Süresi: 40 Dakika (Toplam 10 Soru)
Eğitmen: Fatma Kündeş

1 / 10

Aşağıdakilerden hangisi, çevre yönetim sisteminin izleme ve ölçme kriterlerinden değildir?

2 / 10

Hizmet süresi tamamlanmış bir geminin sökümü öncesinde, aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

3 / 10

Aşağıdaki atıklardan hangisi, lisanslı kuruluşlara zorunlu olarak verilmelidir?

4 / 10

I.    İç ve Dış İletişim ------- 4.1 Maddesi

II.   Acil Durumlar --------- 8.2 Maddesi

III.  Çevre Boyutları ---------------- 6.1 Maddesi

 

Yukarıdaki eşleşmelerden hangisi veya hangileri kesinlikle doğrudur?

5 / 10

Aşağıdakilerden hangisi, çevre yönetim sistemine göre kesinlikle yanlıştır?

6 / 10

Aşağıdaki ölçüm türlerinden hangisi, Çevre Yönetim Sistemi'nde zorunlu değildir?

7 / 10

Çevre yönetim sistemi için yapılan/yapılacak yönetim gözden geçirme toplantısı gündem maddelerini içermesi zorunludur?

8 / 10

Aşağıdaki hedeflerden hangisi çevre yönetim sistemi hedefleri için bir örnek olabilir?

9 / 10

Çevre boyutları belirlenirken, aşağıdaki kriterlerden hangisi dikkate alınmak zorunda değildir?

10 / 10

Çevre Politikası'nın içeriğinde, aşağıdaki taahhütlerden hangisi zorunlu değildir?