82
Şu kişi tarafından oluşturuldu admin

Sedef Shipyard - ISO 45001:2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel ve Standart Sınavı

Sınav Süresi: 45 Dakika (Toplam 13 Soru)
Eğitmen: İbrahim Or

1 / 13

Aşağıdaki belirtilen hallerin hangisinde iş kazası olma ihtimali vardır?

2 / 13

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin tarafları kimlerdir?

3 / 13

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda aşağıdakilerden hangisi devletin görevlerinden biri olamaz?

4 / 13

-Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri, Aşağıda verilen ISO 45001:2018 standart maddelerinden hangisinde doğru verilmiştir?

5 / 13

Aşağıdaki gürültü düzeylerinden hangisinde kulaklık kullanılması mecburi değildir?

6 / 13

-İSG yönetim sistemine göre, aşağıdakilerden hangisi üst yönetimin liderlik ve taahhüdü (5.1) kapsamına girmez?

7 / 13

Yangın aşağıda belirtilen hallerden hangisinde meydana gelir?

8 / 13

İşyerlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda işçilerin görev ve sorumlulukları aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 13

Yüksek gerilimli bir elektriğe çarpılan kişiye aşağıdaki hususlardan hangisi tatbik edilmez?

10 / 13

İSG hedeflerine nasıl erişileceğini planlarken, aşağıdaki hangisi standart kriteri olarak kabul edilemez?

11 / 13

Patlama olabilmesi için aşağıdaki şartlardan hangisi gerçekleşmelidir?

12 / 13

Aşağıdakilerden hangisi elektrik kazalarından korunmak için alınacak tedbirlerden değildir?

13 / 13

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin esas amacı nedir?