27

Sedef Shipyard - ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel ve Standart Sınavı

Sınav Süresi: 40 Dakika (Toplam 10 Soru)
Eğitmen: Fatma Kündeş

1 / 10

I.    İç Denetim her yıl en az 1 defa zorunlu yapılmalıdır

II.   Yönetim Gözden Geçirme toplantısı her yıl en az 1 defa zorunlu yapılmalıdır

III. Kalite Politikası sadece üst yönetim tarafından bilinmelidir

 

"Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kesinlikle doğrudur?

2 / 10

"İç ve dış hususlarla ilgili bilgiler izlenmeli ve gözden geçirmelidir."

Yukarıda belirtilen tanım, ISO 9001:2015 standardının hangi maddesinde yer almaktadır?

3 / 10

PUKÖ ne anlama gelmektedir?

4 / 10

ISO 9001:2015 standardı toplam kaç ana maddeden oluşmaktadır?

5 / 10

Aşağıdakilerden hangisi Madde.9 Performans Değerlendirme kapsamına girmez?

6 / 10

Aşağıdakilerden hangisi “Risk temelli düşünme” kavramını oluşturan etkenlerdendir?

7 / 10

Uygunsuzluklar ve Düzeltici Faaliyetler standardın hangi maddesi ve Hangi alt maddesinde anlatılmaktadır?

8 / 10

Aşağıda Kalite Yönetim Sistemi ve prosesleri hakkında verilen maddelerden biri değildir?

9 / 10

Aşağıdakilerden hangisi “dokümante edilmiş bilgi” şartı olan maddelerden biri değildir? 

10 / 10

“Risk temelli düşünme” için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?