74

Piermarine - ISO 19011 İç Denetçi Sınavı

Sınav Süresi: 40 Dakika (Toplam 17 Soru)
Eğitmen: İbrahim OR

1 / 17

Aşağıdakilerden hangisi 1.Taraf denetimini tanımlar?

2 / 17

“Risk temelli düşünme” için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

3 / 17

Aşağıdakilerden hangisi “dokümante edilmiş bilgi” şartı olan maddelerden biri değildir? 

4 / 17

Aşağıdakilerden hangisi baş tetkikçinin sorumlulukları arasında yer almaz?

5 / 17

Aşağıdakilerden hangisi tetkik aşamalarından biri değildir?

6 / 17

Aşağıdakilerden hangisi açılış toplantısı konularından değildir?

7 / 17

İç tetkiklerin sıklığı aşağıdakilerden hangilerine göre belirlenir?

8 / 17

Tetkikte sorulmaması tavsiye edilen soru tipi aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 17

Aşağıdakilerden hangisi etkin bir tetkik için temel şartlardan biri olabilir?

10 / 17

Aşağıdakilerden hangisi kapanış toplantısı konularından biri değildir?

11 / 17

Takip tetkiki’nin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 17

Aşağıdakilerden hangisi soru listelerinin avantajlarından biridir?

13 / 17

Objektif delil özellikleri aşağıdakilerden hangisidir?

14 / 17

Aşağıda Kalite Yönetim Sistemi ve prosesleri hakkında verilen maddelerden biri değildir?

15 / 17

Uygunsuzluklar ve Düzeltici Faaliyetler standardın hangi maddesi ve Hangi alt maddesinde anlatılmaktadır?

16 / 17

Aşağıdakilerden hangisi “Risk temelli düşünme” kavramını oluşturan etkenlerdendir?

17 / 17

Aşağıdakilerden hangisi Madde.9 Performans Değerlendirme kapsamına girmez?