8

ISO 19011 İç Denetçi Sınavı

Sınav Süresi: 40 Dakika (Toplam 17 Soru)
Eğitmen: İbrahim OR

1 / 17

1. Aşağıdakilerden hangisi 1.Taraf denetimini tanımlar?

2 / 17

2. “Risk temelli düşünme” için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

3 / 17

3. Aşağıdakilerden hangisi “dokümante edilmiş bilgi” şartı olan maddelerden biri değildir? 

4 / 17

4. Aşağıdakilerden hangisi baş tetkikçinin sorumlulukları arasında yer almaz?

5 / 17

5. Aşağıdakilerden hangisi tetkik aşamalarından biri değildir?

6 / 17

6. Aşağıdakilerden hangisi açılış toplantısı konularından değildir?

7 / 17

7. İç tetkiklerin sıklığı aşağıdakilerden hangilerine göre belirlenir?

8 / 17

8. Tetkikte sorulmaması tavsiye edilen soru tipi aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 17

9. Aşağıdakilerden hangisi etkin bir tetkik için temel şartlardan biri değildir?

10 / 17

10. Aşağıdakilerden hangisi kapanış toplantısı konularından biri değildir?

11 / 17

11. Takip tetkiki’nin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 17

12. Aşağıdakilerden hangisi soru listelerinin avantajlarından biridir?

13 / 17

13. Objektif delil özellikleri aşağıdakilerden hangisidir?

14 / 17

14. Aşağıda Kalite Yönetim Sistemi ve prosesleri hakkında verilen maddelerden biri değildir?

15 / 17

15. Uygunsuzluklar ve Düzeltici Faaliyetler standardın hangi maddesi ve Hangi alt maddesinde anlatılmaktadır?

16 / 17

16. Aşağıdakilerden hangisi “Risk temelli düşünme” kavramını oluşturan etkenlerdendir?

17 / 17

17. Aşağıdakilerden hangisi Madde.9 Performans Değerlendirme kapsamına girmez?