Tarafsızlık Politikası

4.1.1 TB Belgelendirme ve Dış Ticaret Ltd. Şti. olarak belgelendirme faaliyetlerimizde, ilgili tüm taraflara eşit mesafede olduğumuzu ve herhangi bir tarafa daha yakın olmadığımızı, tüm taraflara her koşulda tarafsız, bağımsız ve eşit davranacağımızı,

4.1.2 Tüm çalışanlarımız ile birlikte, belgelendirme faaliyetlerinin uygunluğunu ve belgelendirme kararları ve sonuçlarının bağımsızlığını ve tarafsızlığını olumsuz yönde etkileyebilecek, bağımsızlığımızı, tarafsızlığımızı ve çalışmalarımızdaki objektifliğimizi zedeleyebilecek ticari, mali, idari veya diğer herhangi bir faaliyet içerisine bulunmayacağımızı,

4.1.3 Yönetim organizasyonumuz, yönetim sistemimiz ve finans yönetimimizin, belgelendirme faaliyetleri ve diğer bütün faaliyetlerimizin tarafsızlığını sağlamak ve bunu sürekli kılmak üzere oluşturulduğunu ve uygulandığını,

4.1.4 Belgelendirme faaliyetlerinin yapılmasında tarafsızlığın önemini anladığımızı ve çıkar çatışmalarını yönetmek amacıyla potansiyel bütün çıkar çatışmalarını analiz ettiğimizi, çıkar çatışmalarına yönelik her türlü potansiyel durum için gerekli önlemleri aldığımızı, bu analizleri sürekli yenilediğimizi, tarafsız ve periyodik bir şekilde gözden geçirdiğimizi, analiz sonuçlarına uygun olarak bütün faaliyetlerimizi yürüttüğümüzü ve bu sayede belgelendirme faaliyetlerinin objektifliğini sağladığımızı,

4.1.5 Belgelendirme başvurularının işleme alınmasından önce, çıkar çatışmasına neden olabilecek konuların gözden geçirildiğini ve herhangi bir çıkar çatışmasının tespit edilmesi durumunda hiçbir suretle belgelendirme hizmetlerinin verilmeyeceğini ve bunun garanti altına alındığını,

4.1.6 Çalışanlarımızın, herhangi bir maddi veya farklı bir çıkar çatışması endişesinden uzak bir şekilde faaliyetlerini sürdürdüklerini ve kararlarının objektifliğinin sağlanması için her türlü önlemi aldığımızı, kararlarımızın elde edilen uygunluğun (veya uygunsuzluğun) objektif delilere dayandırıldığını ve bu kararların diğer çıkar sahiplerince ve diğer taraflarca etkilenmediğini,

4.1.7 Tüm denetim ekibi üyelerimizden, her denetim öncesi müşteriler/adaylar ile bir çıkar çatışmasına neden olabilecek ticari veya diğer herhangi bir ilişkilerinin olmadığının taahhüdünü aldığımızı ve bunu garanti altına alarak görevlendirdiğimizi,

4.1.8 Belgelendirme kararlarını verenlerin, denetimi yapanlardan farklı kişiler olmasını sağlayacağımızı ve belgelendirme kararlarının alınmasında belgelendirme kararlarını verecek kişilerden, yapılacak her değerlendirme öncesi müşteriler/adaylar ile bir çıkar çatışmasına neden olabilecek ticari veya diğer herhangi bir ilişkilerinin olmadığının taahhüdünü aldığımızı ve bunu garanti altına alarak görevlendirdiğimizi,

4.1.9 Tüm denetim ekibi üyelerinin ve belgelendirme kararını verenlerin, verdikleri kararlar ile elde ettiği maddi kazançların ilişkili olmadığını,

4.1.10 Danışmanlık faaliyetlerinin, tarafsızlığımızı zedeleyecek herhangi bir çıkar çatışmasına neden olmaması için TB, TB’ nin tüzel kişiliğinin herhangi bir parçası veya TB’ nin organizasyonel kontrolü altına olan herhangi bir birim ve tam zamanlı çalışan herhangi bir personeli tarafından yapılmadığını ve aynı zamanda danışmalık yapan dış kaynaklı denetim ekibi üyelerinin ilgili danışmanlık faaliyetlerinin verdiğimiz belgelendirme hizmetlerinin tarafsızlığını etkilememesi için her türlü önlemi aldığımızı,

4.1.11 Müşterilerimize iç denetim hizmeti önermeyeceğimizi ve vermeyeceğimizi,

4.1.12 Eğitim hizmetlerinin, kişilerin belgelendirilmesi konusundaki faaliyetlerin tarafsızlığını etkilemeyecek şekilde gerçekleşmesi için her türlü önlemi aldığımızı,

4.1.13 Bütün bunları; kuruluş politikamız, prosedürlerimiz, komitelerimiz, anlayışımız, çalışma şeklimiz, değerlerimiz, tarafsızlık analizlerimiz, yapmış olduğumuz sözleşmeler ve bu doküman ile garanti altına alındığını, beyan ve taahhüt ederiz.

İbrahim Or
Genel Müdür
15.09.2018, Rev.01