ISO 18295-1 Çağrı Merkezi Yönetim Sistemi

ISO 18295-1 Çağrı Merkezi Yönetim Sistemi

 

ISO 18295-1 standardında belirtilen sistem şartları, hizmetin teknik şartlarını tamamlayıcı niteliktedir.

Bu standart, müşteri iletişim merkezleri için özel şartlar içeren uluslararası bir standarttır.

ISO 18295-1 standardının hazırlanmasının genel amacı, iletişim merkezleri için ortak kalite ve teknik şartlarının belirlenmesidir.

Standart, hem iç hem de dış kaynaklı müşteri iletişim merkezleri için geçerlidir. Standart hem iletişim merkezi ve hem de bu merkezleri kullanan müşteriler için düzenlenmiştir.

ISO 18295-1 Standardının Faydaları;

• İletişimin kontrollü ve kaliteli bir biçimde olmasını sağlar
• Düzenli  veri akışına olanak tanır ve sürekliliği sağlar
• Hizmet iyileştirmeleri için geri beslemeleri sağlar
• Verilen hizmetler geriye dönük olarak izlenebilir
• Maliyetlere olumlu etki eder
• Hizmet alan müşterinin haklarının korunmasını sağlar
• Etkin Zaman Yönetimi sağlar
• Sürekli Gelişimi mümkün kılar
• Marka Değerinizi artırır
• Ekip Motivasyonunu artırır
• Kişisel Gelişimi tetikler
• Alınan Eğitimlerin Etkinliğini ölçer
• Süreçlerinizi iyileştirir
• Çağrı Kalitenizi artırır
• Rekabet Avantajı sağlar
• Müşteri Memnuniyetinin Artmasını sağlar
• Verimliği yükseltir

Başvuru Formu

Tüm belgelendirme hizmetlerimizi inceleyin.