Baş Denetçilik Eğitimi

Baş Denetçilik Eğitimi (ISO 19011)

Eğitimin Amacı

Kuruluşların kendi iç denetim sistemlerinin etkinliğini artıracak ve kuruluştaki süreç bakış açısını geliştirecek denetçilerin yetiştirilmesi, tedarikçi/ taşeron denetimlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi ve tedarik zincirinin istenilen nitelikte işlemesinin sağlanması, tarafsız belgelendirme kuruluşlarının denetçileri ile aynı bakış açısı ve bilgi seviyesinin paylaşılması, belgelendirme kuruluşlarında çalışabilecek profesyonel Yönetim Sistemleri denetçilerinin yetiştirilmesi.

Eğitim İçeriği

 • Yönetim Sistemleri Kavramı ve Tarihsel Gelişimi
 • ISO 19011 Şartları, İçeriği ve Yorumlanması
 • Süreç Bazlı Yönetim Sistemleri Denetimi
 • Sistem Etkinliğinin Değerlendirilmesi
 • Denetim türleri ve şekilleri
 • Denetçi nitelikleri hakkında bilgilendirme
 • Denetim ekibinin oluşturulması ve Yönetimi
 • Denetim Aşamaları ve Kapsamı
 • Denetim Planlanması, gerçekleştirilmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi
 • Denetim soru listesinin hazırlanması ve değerlendirilmesi
 • Denetim raporlanması
 • Denetimde bulunan uygunsuzlukların kaydedilmesi ve sunulması
 • Açılış ve kapanış toplantıları
 • Denetim raporları
 • Örnekleme denetimin gerçekleştirilmesi
 • Denetçi sınavı

Hedef Kitle

Kuruluşlarda Yönetim Sistemleri’nin Etkin Kurulmasını ve Uygulanmasını Sağlayacak Yöneticiler, Kuruluş İçinde Yönetim Sistemlerini Süreç Bazlı Denetim Metoduyla Geliştirmek İsteyenler

 

Başvuru Formu

Tüm belgelendirme hizmetlerimizi inceleyin.