CE Markalama

CE Markalama Hizmetleri

CE Belgesi nedir?

CE Belgesi, bir üründe CE işareti kullanma hakkı veren uygunluk sürecidir. Ürün güvenliği, kullanıcı sağlığı, çevre ile ilgili ve diğer gereklilikleri olduğundan, ürünün tasarımı ve üretim planlanması aşamasında sürece başlamalıdır. Kullanıma hazır ürünler için de CE belgelendirmesi yapılabilmektedir. CE belgesine sahip ürünler, Avrupa güvenlik kurallarına uygun olmakta ve bu sayede piyasada serbestçe ticareti yapılmaktadır.

 

CE Sertifikasyonu süreçleri

Ürün kategorisine ve cinsine göre CE belgelendirme süreçleri değişiklik gösterebilmektedir.

 

Genel olarak aşağıdaki süreçleri içermektedir:

-Ürün için geçerli olan Direktif/Direktiflerin belirlenmesi;

-Ürün için temel gereksinimlerin belirlenmesi;

-Ürünün Onaylanmış Kuruluş değerlendirmesi gerektirip gerektirmediğinin belirlenmesi;

-İlgili direktife göre Ürün uygunluğunun değerlendirilmesi (performans testleri vb.)

-Teknik dokümantasyonun (Teknik Dosya) oluşturulması

-Onaylanmış Kuruluş tarafından belgelendirilmesi veya üretici tarafından Uygunluk Beyanının düzenlenmesi ve ürün üzerine CE işaretinin iliştirilmesi;

 

CE Belgesi gerektiren ürünler

CE Belgelendirme ürün kategorileri aşağıda listelenmiştir:

-Makine ve Tesisatlar (MD)

-Elektrikli ekipman (LVD)

-Elektronik cihaz: ev ve endüstriyel (EMC)

-Yapı Ürünleri (CPR)

-Tıbbi Cihazlar (MD)

-Kişisel Koruyucu Donanım (PPE)

-Basınçlı Ekipmanlar (PED)

-Radyo ekipmanı (RED)

-Oyuncaklar

-Diğer tüketici ürünleri

 

Tüm belgelendirme hizmetlerimizi inceleyin.