İş Ekipmanları Muayene Hizmetleri

İŞ EKİPMANLARI MUAYENESİ

Muayene hizmetleri, bir işletmede istenmeyen kaza ve olayları, yaralanmaları ve meslek hastalıklarını engellemeye yardımcı olan, tarafsız ve sistematik şekilde gerçekleştirilen kontrol uygulamalarıdır.

İşletmede bulundurulan ve kullanılan, İş sağlığı ve güvenliği açısından önemli olan ekipmanların muayeneleri, ilgili yönetmelik, mevzuat ve tebliğler kapsamında, tarafsız ve güvenilir olarak yetkili firma ve sertifikalı personel tarafından yapılır.

Kuruluşların üst yönetimleri, etkin bir iş güvenliği için muayenelerin ve denetimlerin planlanması, gerçekleştirilmesi, raporlanması ve sürekliliğinin sağlanması süreçleri konusunda, yasal otoritelere ve çalışanlara karşı sorumludurlar.

Gerçekleştirilen muayene hizmetleri, mevcut ve potansiyel tehlikeleri belirlemek, risklerin nedenlerini tespit etmek, çalışanları korumak, çalışma ortamını ve çalışma ekipmanlarını güvenli hale getirmek, potansiyel uygunsuzluk ve risklerden kaçınmak veya riski yok etmek amacını taşımaktadır.

TB BELGELENDİRME olarak, ilgili yönetmelik, mevzuat ve tebliğler kapsamında yetkili uzman kadromuz ile iş ekipmanları muayene hizmetleri vermekteyiz.

 

Başvuru Formu

Tüm belgelendirme hizmetlerimizi inceleyin.