ISO 50001

Enerji Yönetim Sistemi Belgelendirmesi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

 

Enerji yönetim sistemi, bir bina / saha / tesis veya kuruluşta enerjinin izlenmesi, analizi, kontrolü ve tasarrufu ile ilgili faaliyetlerin bütününe verilen isimdir. Enerji tasarrufunun sağlanması ile mali fayda sağlar. Üretim maliyetlerinin düşürülmesinde aktif rol alır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi işletmenin diğer yönetim sistemlerine etkin bir şekilde entegre edilebilir.

Kuruluşa mali fayda sağlamasının yanında, çevreye olan duyarlılığın, sosyal sorumluluk bilincinin ve farkındalığının tescil edilmesini sağlar.

Enerji yönetimi, enerji tasarrufu faaliyetlerinin aşağıdakiler aracılığıyla gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini belirlemek için dikkatli planlama, uygulama ve sürekli değerlendirme gerektirir:

-Mevcut Enerji tasarruf teknolojilerinin uygulanması;

-Yeni Enerji yönetimi teknolojilerinin en hızlı şekilde takip edilmesi;

-Varlık yönetimi stratejileri ve / veya diğer girişimler, enerji tasarrufu amaç ve hedeflerine ulaşmak için beklenen sonuçların üretilmesi;

-Sürekli izleme ve ölçme;

 

ISO 50001’in Planla, Yap, Kontrol Et, Önlem Al döngüsünün bir parçasıdır ve Enerji Yönetim Sisteminin ana unsurlarındandır. Ne kadar enerji kullanıldığı ve tasarruf edildiği izlendiğinden, uygun planlama ve maliyet hesaplarına girdi sağlar.

-Tesis genelinde enerji kullanımını daha iyi anlamak ve yönetmek;

-Enerji ve bakım maliyetlerini azaltmak;

-Sürekli enerji verimliliği için varlıkları optimize etmek;

-Enerji tasarrufu için risk ve fırsatları belirlemek;

 

Ne kadar çok enerji tüketirse, enerji fiyatının artması veya arz kıtlığının karlılığı ciddi şekilde etkileme riski o kadar artar. Enerji yönetim sistemleri ile enerji talebini azaltarak ve daha öngörülebilir hale getirmek için onu kontrol ederek bu risk azaltabilir.

-Enerji tasarrufu projelerinin geçerliliğini ve performansını ölçmek ve doğrulamak;

-Karbon emisyonlarını azaltmak;

-Enerji yönetimi standartları, teşvikler, mevzuatlar, yönetmelikler, düzenlemeler ile ilgili gereksinimleri karşılamak

Başvuru Formu

Tüm belgelendirme hizmetlerimizi inceleyin.