ISO 45001

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirmesi

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Kuruluşlar, çalışanların ve kontrolünde çalışan kişilerin sağlık ve güvenliğinden sorumludur. Bu nedenle şirket, kazaları, işle ilgili yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önleyerek güvenli ve  sağlıklı bir iş ortamı sağlamanın yanı sıra İSG performansını arttırmak zorundadır.

ISO 45001: 2018 NEDİR?

ISO 45001 “Üst Düzey Yapı” kullanılarak hazırlanmıştır. Bunun, ISO’nun yönetim sistemi standartları arasındaki uyumu arttırması ve aynı anda birkaç standardın gereklerini aynı anda yerine getirmesi gereken kuruluşlar için uygulamayı kolaylaştırması, örneğin daha önce yayımlanan ISO 9001: 2015 ve ISO 14001: 2015’in kullanılması amaçlanmıştır.

İSG YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 45001, OSHAS 18001 ile birkaç ortak nokta göstermektedir.

Yeni ISO 45001 şunları içerir:

 • Liderlik: Tüm süreçlerde Üst Yönetim’den yüksek taahhüt.
 • Risk yönetimi: Bilgi, iletişim ve eğitim yoluyla İSG tehlikeleri ve riski ile ilgili operasyonel kontroller hakkında farkındalığı artırmak.
 • Entegre bir yaklaşım: İSG yönetim sisteminin kurumun iş süreçlerine entegrasyonu

ISO 45001 BAŞLICA FAYDALAR

 • İşle ilgili yaralanmaları, sağlık bozulmaları  ve ölümü azaltmak
 • Bir İSG politikası ve İSG hedefleri uygulamak ve  geliştirmek
 • İSG yönetim sistemi konusunda liderlik ve bağlılık göstermek.
 • İSG riskini ortadan kaldırmak

NEDEN 45001?

 • Şirketinizin İş Sağlığı ve Güvenliği imajını iyileştirmek
 • ISO 45001: 2018 sertifikasını uygulayarak, kuruluşunuzun çalışanlarınızın sağlığı ve güvenliği konusundaki devam eden bağlılığının kanıtını almak
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal gerekliliklere  uygunluk göstermek
 • Sertifikalı bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, yasal uyumluluğun etkin bir şekilde yönetildiği güvencesini sağlar. Bir İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi uygulamak şimdi birçok ülkede yasal bir gerekliliktir.
 • Sigorta primlerini azaltmak
 • Bir kuruluş, kaza sayısını veya ekipman veya tesis sahalarına verilen zararı azaltarak, sigorta primlerini, para cezalarını ve sivil davaları da azaltabilir.
Başvuru Formu

Tüm belgelendirme hizmetlerimizi inceleyin.