HACCP

HACCP

HACCP, Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarının İngilizce baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır.

HACCP, “Hazard Analysis Critical Control Points” gıda güvenliği risklerinin yönetimini ve tehlikelerin ortadan kaldırılmasını amaçlayan, uluslararası tanınmış uygulamalar bütünüdür.

HACCP sistemi içerisinde, gıda zincirindeki tüm süreç ve adımlar dikkate alınmalıdır. Bu adımlar ve süreçler, ön hazırlık, hazırlık, üretim, kalite kontrol, ambalajlama, taşıma, depolama muhafaza ve sevkiyat olarak kabul edilir. Tüm süreçlerde hijyen ve sanitasyon kurallarına uyulması gerekir.

HACCP sisteminde gıda güvenliği için, kritik noktaların tespiti ve takibi ön plandadır. HACCP, Gıda üretim sektöründe tehlike analizlerini yapmak, kritik kontrol noktalarının belirlemek ve takip etmek, tehlikeleri gidermek, etkilerini azaltmak ve önlemek amacı ile kullanılır.

HACCP sistemini etkin olarak uygulayan gıda işletmeleri, Gıda Güvenliğinin hammadde alımından son tüketiciye ulaşana kadar sağlayarak, ilgili kayıtlar ve belgelendirme ile kanıtlamış olur.

Uyguladığınız HACCP sistemini TB Belgelendirme’den belgelendirerek, sizde ürettiğiniz gıdanın güvenliğini tarafsız olarak tescil ettirin.

Başvuru Formu

Tüm belgelendirme hizmetlerimizi inceleyin.