İnşaat Güvenlik Ağı Testleri

İNŞAAT GÜVENLİK AĞI TESTLERİ

Güvenlik ağı sistemleri, Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği (R.G. 5.10.2013, 28786), Ek-4 Yapı Alanları İçin Asgari Sağlık ve Güvenlik Şartları, a) Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar, Yüksekte Çalışma bendinde anlatılmıştır.

1- “Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma; yüksekte çalışma olarak kabul edilir.” şeklinde tanımlanmıştır.

2- Yüksekte yapılan çalışmalarda uyulacak hususlardan biri de ilgili maddenin ç) bendinde anlatılmıştır.

“Çalışma yerlerinde çalışanların güvenliği öncelikle, güvenli korkuluklar, düşmeyi önleyici platformlar, bariyerler, kapaklar, çalışma iskeleleri, güvenlik ağları veya hava yastıkları gibi toplu koruma tedbirleri ile sağlanır.” şeklinde izah edilerek; güvenlik ağlarının, Kişisel Koruyucu Donanımlara göre daha önemli olduğu ve öncelik tanınması ile ilgili vurgulama yapılmıştır.

Ayrıca, güvenlik ağları için ‘’EN 1263-1 Güvenlik Ağları-Güvenlik Kuralları, Deney Metotları’’ standardı hazırlanmış ve yayınlanmıştır.

TS EN 1263 standartları 1 ve 2 olarak ikiye ayrılmaktadır. Birinci kısımda inşaat güvenlik ağı iplik ve file türlerine değinilirken ikinci standartta bu ağların montajı ve konumlandırmasına dair belirli standartlar oturtulmuştur. Bu standartların ikisine de Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği içerisinde değinilmiştir. Böylece TS EN 1263 standartlarının uygulanması bir zorunluluk haline gelmiştir.

TB BELGELENDİRME olarak, uzman personellerimiz ile ‘’Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’’ ve ‘’EN 1263-1 Güvenlik Ağları-Güvenlik Kuralları, Deney Metotları’’ Standardına uygun olarak test ve muayene hizmetleri vermekte ve belgelendirmekteyiz.

 

İNŞAAT GÜVENLİK AĞI TESTLERİ

Güvenlik ağı sistemleri, Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği (R.G. 5.10.2013, 28786), Ek-4 Yapı Alanları İçin Asgari Sağlık ve Güvenlik Şartları, a) Yapı Alanındaki Çalışma Yerleri İçin Genel Asgari Şartlar, Yüksekte Çalışma bendinde anlatılmıştır.

1- “Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma; yüksekte çalışma olarak kabul edilir.” şeklinde tanımlanmıştır.

2- Yüksekte yapılan çalışmalarda uyulacak hususlardan biri de ilgili maddenin ç) bendinde anlatılmıştır.

“Çalışma yerlerinde çalışanların güvenliği öncelikle, güvenli korkuluklar, düşmeyi önleyici platformlar, bariyerler, kapaklar, çalışma iskeleleri, güvenlik ağları veya hava yastıkları gibi toplu koruma tedbirleri ile sağlanır.” şeklinde izah edilerek; güvenlik ağlarının, Kişisel Koruyucu Donanımlara göre daha önemli olduğu ve öncelik tanınması ile ilgili vurgulama yapılmıştır.

Ayrıca, güvenlik ağları için ‘’EN 1263-1 Güvenlik Ağları-Güvenlik Kuralları, Deney Metotları’’ standardı hazırlanmış ve yayınlanmıştır.

TS EN 1263 standartları 1 ve 2 olarak ikiye ayrılmaktadır. Birinci kısımda inşaat güvenlik ağı iplik ve file türlerine değinilirken ikinci standartta bu ağların montajı ve konumlandırmasına dair belirli standartlar oturtulmuştur. Bu standartların ikisine de Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği içerisinde değinilmiştir. Böylece TS EN 1263 standartlarının uygulanması bir zorunluluk haline gelmiştir.

TB BELGELENDİRME olarak, uzman personellerimiz ile ‘’Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’’ ve ‘’EN 1263-1 Güvenlik Ağları-Güvenlik Kuralları, Deney Metotları’’ Standardına uygun olarak test ve muayene hizmetleri vermekte ve belgelendirmekteyiz.

 

Başvuru Formu

Tüm belgelendirme hizmetlerimizi inceleyin.