Bilgi Verme Kuralları

Dok.No: PR13- Yay. Tarihi: 02.06.2008– Rev. No.: 02 — Rev.Tarihi:24.05.2017

1.AMAÇ

4.1.1 TB Belgelendirme ’ye müracaat eden kuruluşların ihtiyaç duyabilecekleri tüm bilgilerin internet ortamından sağlanması ve belgelendirme kurallarında yapılan değişikliklerin mevcut belgeli firmalara duyurulabilmesi ile TB tarafından belgelendirilen veya belge sözleşmesi fesih edilen, askıya alınan kuruluşların yazılı veya bilgisayar ortamında kamuya duyurulma esaslarının ve Sistem Belgelendirme faaliyetleri ile ilgili tanıtım dokümanlarının yayınlanması amacıyla hazırlanmıştır.

2.KAPSAM

4.2.1 Bu prosedür başvuruda bulunan kuruluşların ihtiyaç duyabileceği dokümanları, mevcut belgeli veya belge sözleşmesi fesih edilen tüm kuruluşların kamuya duyurulmasına yönelik faaliyetleri ile belgelendirme kurallarında yapılan değişikliklerin yayınlanması ile TB Belgelendirme ’nin Sistem Belgelendirme ile ilgili tanıtıcı dokümanlarını kapsar.

3.TANIMLAR

4.UYGULAMA

4.4.1 TB aşağıdaki bilgileri içeren bir web sitesi hazırlamıştır:
• Akreditasyon hakkında bilgi ve TURKAK ve yararlı linklere bağlantılar.
• Başvuru, Denetim ve belgelendirme süreci ile ilgili bilgi, belgelendirmenin sürdürülmesi, genişletilmesi, daraltılması, askıya alınması ve geri çekilmesi ile ilgili kuralları içeren belgelendirme sistemimizin tanımı(Belgelendirme Yönetmeliği). Belgelendirme Başvuru Formu.
• TB Belgelendirme Organizasyonu ve kapsamı hakkında genel bilgi,
• Başvuru yapan veya belgelenmiş firmaların ödemeleri gereken ücretlerle ilgili bilgi. (istek üzerine)
• Başvuru yapan ve belgelenmiş firmaların, TB belgelendirme logo ve markasının kullanımında yapılması gerekenler şartlar, kısıtlamalar ve sınırlamalarını da içeren hak ve görevlerinin tanımı. (Logo Kullanım Talimatı)
• Şikayet, istek ve uzlaşmazlıklara çözüm getirici prosedürler ile ilgili bilgi.
• TB Belgelendirme tarafından belgelendirilmiş firmaların güncel listesi
• TB Belgelendirme tarafından, Belgesi askıya veya iptal edilmiş kuruluşların listesi,
• Belgelendirme kural ve şartlarında bir değişiklik olması muhtemel durumlarda ilgili tarafların görüşlerini almak ve yapılan değişikliklerin tüm taraflara duyurulmasını web sitesinden sağlamak,

4.4.2 Web sitesinde yer alan dokümanlardaki revizyonlar Doküman Kontrolü prosedürüne göre işlem görür. TB Belgelendirme ’nin Sistem Belgelendirme ile ilgili tanıtıcı dokümanlarının güncellenmesi Belgelendirme Koordinatörü ve Pazarlama Koordinatörü tarafından, Müşteri dosyalarının güncellenmesi İletişim Sorumlusu tarafından gerçekleştirilir.
Web sitesine haricinde TB Belgelendirme, belgelendirilmiş müşterilerine, belgelendirme şartlarında olan her değişikliği (örneğin; belgelendirme kapsamının red edilmesi, genişletilmesi veya daraltılması, belgelendirmenin yenilenmesi ve düzeltilmesi) maille veya antetli dökümanla yazılı olarak önceden duyurur.

4.4.3 TB Belgelendirme Faaliyetleri hakkında kuruluşları bilgilendirme amacıyla hazırlamış olduğu yayınlar;
• Sistem Belgelendirme faaliyetlerinin tanıtımı için broşürler,
• Eğitim Kitapları,
• Sistem Belgelendirme Modellerine ait şartların sektörel olarak yorumlanması amacıyla kullanılabilecek olan kılavuzlardır;