Tarafsızlık Beyannamesi

BEK01.EK05 – — -İlk Yayın Tarihi:02.06.2008 — — rev05 —-Rev Tarihi : 02.11.2018

TS EN ISO / IEC 17021 ” Uygunluk değerlendirmesi- Yönetim sistemlerinin tetkiki ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar” standardı kapsamında TB BELGELENDIRME görevleri hakkında:

Sistem belgelendirme çalışmalarında; kararları ve faaliyetleri etkileyecek her türlü ticari ve mali ve diğer baskılardan uzak bir sistem oluşturulmuştur. Sistem Belgelendirme çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetler içinde yer alan personel, komiteler, denetçiler ve teknik uzmanların kararlarını hiçbir kuruluş veya kişi etkileyemeyeceğini,

Personel ücretleri Sistem Belgelendirme faaliyetlerinden alınan ücretlerden bağımsız olacağını,
Belgelendirme hizmeti talep eden tüm kuruluşlara her koşu/da eşit ve tarafsız hizmet verdiğini,

TB Belgelendirme üst yönetimi belgelendirme kurulunda yer alarak karar alma sürecinde olumlu veya olumsuz herhangi bir etkide bulunmayacağını,

TB Belgelendirme denetim personelinin belgelendirme kararını veren kişilerden farklı kişilerden olmasını sağlayacağını,

Hizmetimiz kapsamımız içerisinde objektif olmayan yorum ve değerlendirmeler yapılmayacağını,
kuruluşları olumsuz yönde etkileyecek davranışlarda bulunulmayacağını, tarafsız ve bağımsız
davranılacağını,

Belgelendirme faaliyetleri sırasında elde edilen bilgilerin gizliliğini korumak için mevcut akreditasyon kanununa uyulacağını,

Sistem Belgelendirme faaliyetleri milli ve uluslararası standartlar esas alınarak eğitimli, saygılı ve
tecrübeli personel ile bağımsızlık, tarafsızlık, objektif verilere dayalı güvenilir, hızlılık ve gizlilik
prensipleri temel alınarak gerçekleştireceğini,

Kuruluşumuzun sunmuş olduğu belgelendirme hizmetlerinden biri veya birkaçı kapsamında
belgelendirme talebinde bulunan kuruluşların belgelendirilmesinin tüm aşamalarında TB Belgelendirme  ile menfaat çatışmasına neden olabilecek durumlar analiz edilir ve böyle bir durum söz konusu olduğunda gerekli işlemler başlatılır, bu işlemler sonucu belgelendirme hizmeti verilmeyebileceğini,

Sistem belgelendirme hizmeti veren kuruluşlar ile bu alanda danışmanlık yapan kuruluşlara “Sistem
Belgelendirme” hizmeti kesinlikle verilmeyeceğini,

Gerçekleştirmekte olduğumuz sistem belgelendirme faaliyetlerinde hiçbir kişi veya kuruluşa
(danışmanlık kuruluşları dahil) danışmanlık hizmeti verilmeyeceğini,

Hiçbir danışmanlık kuruluşu ile belgelendirme hizmetinin yürütülmesine dair işbirliğine gidilmeyeceğini,
Sistemini danışmanlık hizmeti alarak kurmuş olan kuruluşlara hiçbir suretle ayrıcalık tanınmayacağını,
Kuruluşlara iç tetkik hizmeti verilmeyeceğini,

Sistem belgelendirme hizmetlerimizi taşeron denetçi ve teknik uzman kullanılabilir. Bu durumda
tarafsızlığı tehlikeye atacak ticari, mali ve diğer baskılar önleyecek tedbirler alınacağını,

Eğer kendisinden kaynaklanabilecek kanıtlı zararlar olursa her türlü yasal tazminatı ödeyeceğini

Beyan ve taahhüt ederiz;

25.02.2021

İBRAHİM OR/UĞUR ÇOBAN

ÜST YÖNETİM